Bidden

´want zonder Mij kunt u niets doen.´
Johannes 15:5b

Gebed is onmisbaar.
Als eerste willen we u vragen om voor Jesse te bidden. 
Wil je in de gebedsgroep voor persoonlijke betrokkenheid? App André: +31 6 16103747 


Geven

U kunt Jesse financieel ondersteunen door een gift over te maken via de doneerpagina.

Of via:
NL78 ABNA 0113 5492 96
​ten name van:
St. MAF Nederland
​onder vermelding van:
Barendregt 202

 

Uw gift is aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor meer informatie.


Doen


Koop een afdruk

Of koop een door Jesse gemaakte foto op afdruk via 'Werk aan de Muur'.